Ознакомьтесь с условиями данного договора по оплате услуг проката и залога путем перечисления денежных средств на счет, банковскую карту или путем оплаты через интернет

Договір оферти

про надання послуг з оформлення замовлень по прокату / оренді автомобілів через сайт
race.net.ua

Виконавець, який діє на підставі Закону, пропонує укласти цей Договір публічної оферти (надалі Договір), про надання послуг з прокату/оренди автомобілів та супутніх послуг через Веб-сайт з прокату автомобілів www.race.net.ua (надалі, веб-сайт).

Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Замовником і Виконавцем та засвідчує факт його укладання.

Договір є змішаним, оскільки містить умови кількох договорів.

1. Визначення термінів та загальні положення

Виконавець - юридична чи фізична особа підприємець, що надає послуги з прокату автомобілів та послуги щодо оформлення замовлення, резервування, бронювання послуги прокат автомобілів на веб-сайтах вказаних в даному договорі.

Замовник - фізична або юридична особа (представник юридичної особи), що погодилася з умовами даного Договору з метою одержання послуг з прокату автомобіля та/або резервування та оплати резервування, прокату автомобіля та інших послуг для Водія/Клієнта, відповідно до умов даного Договору.

Сторони - сукупне найменування Замовника та Виконавця.

Водій/Клієнт - особа, що зазначена в договорі прокату автомобіля та/або яка підписує договір прокату з Компанією з прокату автомобілів та отримує автомобіль по акту прийому-передачі. Водій/Клієнт може бути як особою що оформлює замовлення на Веб-сайті (Замовник) так і особою, що вказана, як Водій/Клієнт при оформленні замовлення автомобіля та відносно якого надано дані паспорта, водійського посвідчення, інші документи, що необхідні для укладення договору прокату автомобіля та вказані в умовах прокату на веб-сайтах. Водій/Клієнт та Замовник можуть бути однією особою, тобто, коли Замовник проводить замовлення послуги на веб-сайтах власноруч та для себе.

Компанія з прокату автомобілів - юридична чи фізична особа, що має відповідні реєстраційні документи та дозволи на здійснення діяльності щодо надання автомобілів в прокат/оренду. Безпосередньо, Компанією з прокату автомобілів укладається договір прокату автомобіля із Клієнтом/Водієм чи Замовником та проводиться передача автомобіля останньому (ім), про що оформлюється договір прокату та акт прийому-передачі автомобіля. Компанія з прокату автомобілів та Виконавець можуть бути однією особою, коли безпосередньо Виконавець не тільки приймає замовлення щодо прокату, але й виконує його та підпадає під ознаки Компанії з прокату автомобілів, вказані в даному договорі.

Власник - юридична чи фізична особа, яка є власником, або розпорядником транспортного засобу, який буде передаватися в оренду Замовнику, Водію/Клієнту на підставі замовлення, що зроблене Замовником. Власник, Компанія з прокату автомобілів та Виконавець можуть бути однією особою, якщо особа відповідає усім визначенням вказаним в даному договорі, тобто приймає замовлення, є власником транспортного засобу, що передається в оренду/прокат та самостійно передає автомобіль Замовнику, Водію/Клієнту за договором прокату та по акту прийому-передачі.

Послуги - надана Виконавцем можливість резервування послуги прокату автомобілів, оформлення супутніх послуг через Веб-сайти та інші консультаційно-інформаційні послуги.

Бланк замовлення - документ, який одержує Замовник за результатами успішного оформлення замовлення прокату автомобіля на веб-сайтах, який містить дані про замовлення: унікальний номер замовлення, клас автомобіля та/або модель, марку автомобіля, дату оформлення замовлення, період прокату, дату та місце отримання та повернення автомобіля, вартість прокату автомобіля та вартість застави за автомобіль, прізвище ім’я та по батькові та інші дані Водія/Клієнта, Замовника автомобіля, що буде отримувати автомобіль та буде підписантом договору.

Бланк замовлення не дає права на отримання автомобіля у випадку неподання водієм оригіналів паспорту та водійського посвідчення, а так само подання прострочених документів, чи документів по яких неможливо керувати транспортним засобом на території країни виконання замовлення, при передачі автомобіля Виконавцем/Власником/Компанією з прокату автомобілів та за відсутності оплати за послуги прокату та застави у Водія/Клієнта, Замовника.

Договір прокату/оренди автомобіля - публічний договір, що укладається між Компанією з прокату автомобілів з однієї сторони, та Замовником або Водієм/Клієнтом з іншої сторони.

Акт прийому передачі - документ, що оформлюється при отриманні автомобіля в прокат та свідчить про фактичну передачу автомобіля Компанією з прокату автомобілів/Виконавцем/Власником Водію/Клієнту та/або Замовнику.

Веб-сайт - програмне забезпечення Виконавця, що розміщено в мережі Інтернет за адресою: race.net.ua

Реквізити Виконавця для сплати коштів - дані рахунку, банківської картки, електронних гаманців Виконавця, що вказані на сайті та належать та/або знаходяться у розпорядженні Виконавця. Повні дані надсилаються замовнику на пошту, по телефону повідомленням, або голосовим шляхом по телефону задля запобігання шахрайських дій з боку третіх осіб при цьому вказані реквізити обов'язково належать Виконавцю.

Комісія при платежі за реквізитами виконавця - при платежі за реквізитами виконавця, справляється комісія відповідно до умов договору між Виконавцем та особою, яка надає послуги пов’язані із проведенням платежів: еквайриг, банківські послуги, інші послуги, що передбачають можливість зарахування грошових коштів на рахунки/реквізити Виконавця при оплаті послуг замовлення.

2. Предмет Договору

2.1. За даним Договором Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надавати послуги з оформлення замовлень на прокат автомобіля через Веб-сайти.

2.2. Послуга вважається такою, що надана Виконавцем та отримана Замовником в повному обсязі з моменту проведення Замовником оплати за реквізитами Виконавця для сплати коштів.

2.3. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує, що уважно ознайомився з усіма пунктами даного Договору та інформацією, оприлюдненою на Веб-сайті, а саме:

2.4. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку (для фізичних осіб), законне користування банківською платіжною карткою (у випадку оплати послуг за її допомогою), а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

2.5. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує достовірність заповнених даних щодо Водія/Клієнта та себе на Веб-сайті.

3. Вартість послуг і порядок розрахунків

3.1. Послуги Виконавця щодо проведення резервування, оформлення замовлення на прокат автомобіля надаються за рахунок оплати комісії, є оплатними та оплачуються:

3.1.1 Компанією з прокату автомобілів та/або Власником у випадку якщо Виконавець та Компанія з прокату автомобілів і Власник не є однією і тією ж самою особою та у випадку, коли Замовник, Водій/Клієнт отримали автомобіль від Компанії з прокату автомобілів, Власника по заздалегідь оформленому замовленню через Веб-сайт Виконавця, про що між Компанією з прокату автомобілів та/або Власником з однієї сторони та Замовником та/або Водієм/Клієнтом з іншої сторони укладено договір прокату/оренди автомобіля та передано автомобіль актом прийому-передачі. В цьому випадку винагорода Виконавця оплачується Компанією з прокату автомобілів та/або Власником у розмірі та згідно із договором укладеним між ними та Виконавцем.

3.1.2 Замовником, за рахунок сплаченою передоплати за прокат автомобілів при оформленні замовлення чи по завершенні оформлення замовлення на прокат автомобілів за рахунок сплати передоплати за Бланком замовлення через картку, рахунок, оплатою за допомогою електронних грошових переказів, готівкою, іншим способом в момент оформлення замовлення на Веб-сайті та/або у строк, що дозволяється відповідно до умов внесення оплати, вказаних на Веб-сайті чи в листі відправленому через електронну пошту.

3.1.3 Замовником, Водієм/Клієнтом при відмові від замовлення, з порушенням строків для безоплатної відмови від замовлення, якщо таке замовлення не оплачувалося на Веб-сайті чи іншим шляхом Замовником, Водієм/Клієнтом. Оплата проводиться у розмірах зазначених в умовах прокату на Веб-сайті.

3.2. При оплаті замовлення, із Замовника може справлятися комісія банківською установою, підприємствами, що надають послуги оплати та/або Замовник зобов'язаний компенсувати Виконавцю комісію що була стягнута банківською установою з останнього, в якій обслуговується Виконавець у розмірах, що вказані при оплаті чи в умовах прокату.

3.3. Повернення грошових коштів при відмові від замовленнь, що оформлене заздалегідь, до моменту передачі автомобіля Водію/Клієнту та підписання договору прокату, що було оформлені за допомогою Веб-сайту, і якщо відмова не порушує строків та умов викладених на Веб-сайті і при такій відмові у вказаний строк, можливе повернення грошових коштів без стягнення будь-яких штрафів, сплат. То, таке повернення сплачених грошових коштів за замовлення відбувається згідно з правилами платіжних систем та за умов викладених в даному договорі. При поверненні грошових коштів в такий спосіб, Виконавець не компенсує Замовнику, або має право утримати із суми, що повертається Замовнику (у випадку, якщо комісія за договором між Виконавцем та платіжною системою сплачується Виконавцем із сум, що зараховуються на рахунок) вартість комісій сплачених при оформленні замовлення та/або при сплаті за замовлення, вартість комісій для сплати платіжній системі для повернення грошових коштів Замовнику, розмір податків і зборів, офіційних платежів, якщо такі повинні бути сплачені та не відшкодовуються після повернення грошей Замовнику.

3.4. Строки відмови від замовлення, при яких можливе повернення грошових коштів сплачених Замовником, визначаються в умовах прокату на Веб-сайті.

3.5. Строки оплати замовлення Замовником, визначаються на Веб-сайті або у листі, відправленому через електрону пошту.

4. Права та обов'язки Сторін

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.2. Виконавець має право:

4.3. Замовник зобов'язується:

4.4. The customer has the right to:

5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

5.1. Відповідальність за втрату, передачу чи розголошення інформації з бланку замовлення, договору прокату автомобіля несе Замовник.

5.2. Виконавець не несе відповідальність за неотримання послуг Замовником при наступних умовах:

5.3. Всі спірні питання, що пов'язані з отриманням послуг Замовником, вирішуються сторонами з використанням особистих даних Замовника та Водія/Клієнта, що були вказані ним при оформленні та оплаті послуг на Веб-сайті. У разі, якщо особисті дані вказані таким чином, що не дозволяють встановити одержувача Послуг (Замовника, Водія/Клієнта), Виконавець має право відмовити Замовнику у розслідуванні спірних питань.

5.4. Виконавець не несе відповідальність за неотримання Замовником Бланку замовлення, у зв'язку з проблемами у роботі технічних засобів та каналів зв'язку Замовника. У такому випадку Замовнику необхідно звернутися протягом 1 години з моменту оплати замовлення до служби підтримки Виконавця за контактами, що вказані на головній сторінці Веб-сайту, або в розділі Контакти на Веб-сайті.

5.5. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв'язку з його виконанням сторони вирішують шляхом проведення переговорів та за наявності письмової заяви Замовника, що передана засобами поштового зв'язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.

5.6. У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

5.7. З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

6. Строк дії договору

Даний договір діє до 31 грудня 2020 року.

7. Контакти Виконавця і цілодобової служби підтримки

Адрес: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КЕДРІНА, будинок 44
Телефон: +38 (067) 644-6-555, +38 (056) 373-73-73, +995 (514) 577-555
E-mail: info@race.net.ua

Служба підтримки для прийняття або скасування замовлення:

Телефон:+38 (067) 644-6-555, +38 (056) 373-73-73, +995 (514) 577-555

Легенда про Будинок з Химерами
Сказання та повір’я про Дом з Химерами та інші цікаві подробиці про цю будівлю ви дізнаєтеся, прочитавши цю статтю
Більше
Національний заповідник «Хортиця»
Усе про головне надбання Запоріжжя – національний заповідник «Хортиця», дізнайтеся більше про те, чому цей заповідник такий популярний, перейдіть за посиланням
Більше

© 2020 - RACE